De ulike stadiene av søvn og drømmetydning

Det mystiske fenomenet med søvn har fascinert oss mennesker i årtusener. Mens vi sover, skjer det en rekke prosesser i kroppen vår, inkludert ulike stadier av søvn og drømmer som kan reflektere vår mentale tilstand og personlige erfaringer. For mange er drømmetydning ikke bare en nysgjerrig hobby, men også en måte å oppnå innsikt og forståelse i ens eget liv. I denne artikkelen vil vi utforske de ulike stadiene av søvn og deres rolle i drømmer, samt deres betydning for vår mentale helse og effektivitet i vårt daglige liv. Vi vil også dykke inn i forskjellige måter å tolke og forstå drømmene våre på, og hvordan vi kan anvende denne innsikten til å forbedre vår egen velvære.

Søvnens ulike stadier

Søvnens Ulike Stadier
Søvn er en essensiell del av livet vårt, og det er viktig å forstå de ulike stadiene for å kunne forbedre søvnkvaliteten vår. Utforskelsen og forståelsen av de ulike stadiene av søvn kan også hjelpe oss å forstå mer om drømmer og deres betydning. Mens noen kanskje tenker at søvn ikke har en stor innvirkning på hverdagen vår, viser forskning at det motsatte er sant. Videre skal vi se nærmere på de to hovedtypene av søvn og hva de inneholder.

1. Søvnstadiet NREM

Søvn er en nødvendig funksjon for mennesker og hjernen vår går gjennom ulike søvnstadier som gjør at vi kan få en god natts søvn. Det første stadiet vi går gjennom er NREM-søvn, som står for «Non-Rapid Eye Movement». Dette er normalt sett det første stadiet i løpet av natten og står for omtrent 75% av vår totale søvntid. Under dette stadiet går hjernen vår gjennom ulike faser som forbereder oss på dypere søvn senere på natten.

Fase 1: Denne første fasen av NREM-søvn er preget av at vi er i overgangen fra å være våkne til å sovne. Dette er en fase hvor vi ofte kan våkne lett, og det kan også være ganske vanlig å oppleve rykninger i kroppen. Under denne fasen reduseres både hjerte- og pustefrekvensen vår gradvis, og musklene våre slapper av.

Fase 2: Dette er den lengste fasen av NREM-søvn, og kan vare i opptil 30 minutter. I denne fasen går hjernen vår gjennom ulike sykluser av aktivitet og inaktivitet, og kroppen vår går gradvis over i dypere søvnstadier. Hjertefrekvensen og pustefrekvensen vår går ned, og kroppstemperaturen synker også gradvis. Det er også i denne fasen at hjernen begynner å skille ut hormoner som er viktig for restaurering av kroppen.

Fase 3: Dette er den siste fasen av NREM-søvn og er preget av at hjernen går gjennom de dypeste søvnfasene. I denne fasen er hjertefrekvensen, pustefrekvensen og kroppstemperaturen vår på det laveste, og vi er mer eller mindre helt bevisstløse. Det er i denne fasen at kroppen vår gjør størsteparten av restaureringsarbeidet og styrker immunforsvaret, fornyer celler og frisker opp hjernen.

NREM-søvn er ved første øyekast den kjedeligste fasen av søvnen, men det er ikke dermed sagt at det ikke skjer noe interessant i denne fasen. Det er for eksempel i denne fasen at hjernen vår bearbeider minner og informasjonen vi har tilegnet oss i løpet av dagen. Det er også i denne fasen at vi kan få «påheng» av en drøm, som fører oss over i REM-søvn.

Lucide drømmer kan oppstå både i NREM-søvn og REM-søvn, og det kan være nyttig å lære seg teknikker for å kunne skape lucide drømmer. Å kunne styre handlingen i drømmen kan hjelpe med kreativ tenkning og bearbeiding av psykiske problemer.

2. Søvnstadiet REM

Søvnstadiet REM står for «Rapid Eye Movement» og er kjent som den dypeste fasen av søvn. Denne fasen hos de fleste mennesker er preget av økt hjerterytme, pust og hjerneaktivitet. Under REM-søvn vil øynene raskt bevege seg i ulike retninger. Det er også verdt å merke seg at musklene våre er helt avslappet under denne fasen, og det er derfor den også er kjent som «drømmefasen».

REM-søvn er viktig for flere funksjoner i kroppen vår. Det er en avgjørende tid for hjernen vår å bearbeide informasjon og konsolidere minner. Denne fasen spiller en viktig rolle i vår kognitive funksjon, læring og hukommelse. REM-søvn er også knyttet til emosjonell prosessering og det kan hjelpe oss å regulere følelser.

Når det gjelder å drømme, er det under REM-søvn at de mest levende og intense drømmene skjer. Både pre-kognitive drømmer og «vanlige» drømmer, har ofte en tendens til å forekomme under REM-søvn. Mens vi drømmer, kan hjernen vår prøve å bearbeide dypere følelser og traumer gjennom symbolsk forståelse.

I tabellen nedenfor er en oversikt over søvnstadiet REM:

Stadium Varighet Beskrivelse
Søvnstadiet REM 20-25% av søvnen Raskt bevegende øyne, drømmer forekommer, økt hjerneaktivitet, avslappede muskler

Det er verdt å merke seg at søvncykler gjentar seg ca. fire til seks ganger per natt. NREM-søvn inntar mesteparten av tidlig søvn, mens REM-søvn øker sin varighet gjennom natten med lange perioder som kan være 45 minutter eller lengre. Dette betyr at jo lengre vi sover, desto mer tid vil vi tilbringe i REM-søvn.

Søvnstadiene NREM og REM spiller både en viktig rolle i vår søvn og vår drømmetydning, og å forstå forskjellen mellom de to fasene kan hjelpe oss å forstå betydningen av våre drømmer på en dypere måte.

Hvordan drømmer oppstår

Hvordan Drømmer Oppstår
Det er ulike teorier rundt hvordan drømmer oppstår, og det er fortsatt mye mystikk knyttet til dette emnet. Noen mener at drømmer er hjernens måte å bearbeide inntrykk og informasjon på, mens andre tror at drømmer kan ha symbolsk betydning og hentyde til fremtidige hendelser. Uansett hva som faktisk forårsaker drømmer, så er det en fascinerende del av vår søvnprosess som vi fortsetter å forsøke å forstå. I neste del av artikkelen kommer vi til å se nærmere på de to ulike stadiene av søvn, og hvordan disse henger sammen med drømmene våre.

1. Drømmeaktivering

Drømmeaktivering er den første fasen i drømmesyklusen. Under denne fasen sendes signaler fra hjernen til kroppens muskler om å slappe av, og hjernen begynner å produsere såkalt theta-bølger. Theta-bølger er langsomme hjernesignaler som produseres når hjernen går fra en våken tilstand til en lokalisert, men fortsatt aktiv hviletilstand. Dette skjer vanligvis omtrent 5-10 minutter etter å ha sovnet.

Det er i denne fasen at hjernen begynner å behandle data fra databasen lagret i underbevisstheten og forsøker å integrere denne informasjonen på en meningsfull måte. Dette kan føre til mange forskjellige drømmer, avhengig av hva slags informasjon som behandles i hjernen.

Ifølge forskerne kan drømmeaktivering også omfatte en prosess kalt «søvnspindling», som er korte perioder med hjernesignaler som vises som en serie med høye og lave bølger. Disse signalene blir generert av hjernen når den forsøker å kontrollere opplevelsen av kroppens bevegelser og fysiologiske funksjoner i løpet av søvnen.

I løpet av denne fasen kan det oppstå flere ulike typer drømmer, avhengig av hva hjernen velger å bearbeide. Det kan være prekognitive drømmer som forutsier fremtiden (lenke til /prekognitive-drommer-forutser-framtiden/), drømmer med felles symbolske referanser (lenke til /felles-drommesymboler-betydning/), eller drømmer om mat og ernæring (lenke til /mat-og-drommer/). Hvordan drømmene tolkes varierer fra kultur til kultur, og mange kulturer gir drømmene en spesiell betydning og verdi (lenke til /drommenes-betydning-kulturer-religioner/).

Tabell: Typer av drømmer i drømmeaktiveringsfasen

Drømtype Beskrivelse
Prekognitive drømmer Drømmer som kan forutsi fremtidige hendelser eller opplevelser. Disse drømmene kan være ubehagelige eller skremmende, men kan også være veldig positive.
Felles symbolske drømmer Drømmer som inneholder felles symboler eller referanser for mange mennesker. For eksempel kan drømmer om tap av tenner eller å fly være symboler på stress eller bekymring.
Mat- og ernæringsdrømmer Drømmer som involverer mat eller ernæring. Disse drømmene kan være lystbetonte, urovekkende eller forvirrende, og kan gi en indikasjon på hvordan kroppen din oppfatter ernæringsbehovene dine.

Drømmeaktivering er en viktig del av drømmesyklusen og kan gi verdifull informasjon om søvnens betydning for vår mentale helse. I neste del av artikkelen vil vi utforske den neste fasen i drømmesyklusen, nemlig drømmeinhibering (lenke til /soveparalyse-drommer/).

2. Drømmeinhibering

Når vi sover, aktiveres hjernen vår på mange måter, og en av disse måtene har å gjøre med inhiberingen av drømmer. Drømmeinhibering er en naturlig funksjon der hjernen hindrer oss i å utføre våre drømmer i virkeligheten. Dette skjer ved at hjernen sender signaler til musklene våre for å hemme bevegelser mens vi sover.

Det er viktig å merke seg at drømmer kan være både positive og negative. Uten drømmeinhibering ville det være mulig for oss å utføre handlinger eller bevegelser som kan skade oss selv eller andre, hvis drømmene våre inneholdt farlige situasjoner eller konflikter.

En studie viste at personer som lider av REM-søvnforstyrrelse ikke har drømmeinhibering, noe som kan føre til at de utfører farlige handlinger i søvne. Derfor er drømmeinhibering en viktig funksjon for vår sikkerhet under søvn.

Det er også interessant å merke seg at i enkelte tilfeller kan inhiberingen av drømmer forstyrres av medisiner, alkohol eller til og med nevrologiske forstyrrelser. Dette kan føre til søvnlidelser og mulige farlige situasjoner.

Det er viktig å huske på at drømmer har en funksjon i å hjelpe oss med å bearbeide følelser og informasjon som vi har opplevd gjennom dagen. Derfor er det viktig å sørge for at vi får en god natts søvn med drømmeinhibering, slik at vi kan dra nytte av de positive aspektene av drømmene våre.

Vil du lære mer om hvordan drømmer kan hjelpe oss med å bearbeide traumer? Les vår artikkel om hvordan drømmer bearbeider traumer. Eller, for å lære hvordan drømmer kan hjelpe oss med å ta bedre avgjørelser og løse problemer, sjekk ut vår artikkel om hvordan bruke drømmer til problem­løsning og beslutninger.

Søvn og drømmers betydning for vår mentale helse

Søvn Og Drømmers Betydning For Vår Mentale Helse
Det er ingen tvil om at søvn spiller en viktig rolle i vår mentale helse. Men hva med drømmene våre? Er de unødvendige manifestasjoner av vår fantasi, eller har de faktisk en betydning for vår mentale velvære? Det er fascinerende å se hvordan drømmer kan bidra til å påvirke vår bevissthet og opplevelse av verden rundt oss. I denne delen vil vi utforske de ulike måtene søvn og drømmer kan påvirke vår mentale helse. Vi vil se på hvordan de kan bidra til å konsolidere informasjon, prosessere følelser og til og med ha terapeutisk verdi.

1. Konsolidering av informasjon

Når vi sover, fortsetter hjernen vår å jobbe. En av de viktigste funksjonene til søvn er å konsolidere informasjon og minner som vi har fått i løpet av dagen. Søvn spiller en avgjørende rolle i å forsterke minner og la oss huske informasjonen bedre.

Dette skjer spesielt under dyp søvn i NREM-fasen. Studier viser at hjernen aktivt reaktiverer minner i denne fasen og at dette bidrar til å styrke dem. Når vi er våkne, blir hjernen bombardert med ulike stimuli og informasjon, og det kan være vanskelig å filtrere ut hva som er viktig for oss å huske. Søvn gir hjernen vår en sjanse til å roe seg ned og prosessere informasjonen på en mer effektiv måte.

Det er derfor ikke uvanlig å høre om mennesker som sover på det etter en hard dags arbeid, og våkner opp med en klarere forståelse av problemer og idéer de har jobbet med.

Noen måter søvn kan hjelpe til med å konsolidere informasjon inkluderer:

 • Å styrke synaptisk kobling mellom nevroner som er involvert i å lagre minner
 • Å øke mengden av en viktig nevrotransmitter (acetylkolin) som er involvert i læring og minnefunksjon
 • Å øke aktiviteten i hippocampus, en hjerne-region som er viktig for å konsolidere minner og overføre dem til langsiktige hukommelse

Alt i alt viser forskning at søvn spiller en viktig rolle i å hjelpe oss med å konsolidere informasjon og huske ting bedre. Så, ikke skimp på søvnen din – det kan være det beste du kan gjøre for din mentale helse og læringsevne.

2. Emosjonell prosessering

En annen viktig funksjon av søvn og drømmer er emosjonell prosessering. Dette innebærer bearbeiding av våre følelser og erfaringer fra dagen, og kan ofte være knyttet til traumer og stressende hendelser.

Her er noen måter søvn hjelper med emosjonell prosessering:

 • Filtrering av negative erfaringer: Mens vi sover, kan hjernen vår bearbeide og sortere gjennom de ulike minnene fra dagen. Dette kan inkludere å separere negative opplevelser fra nøytrale eller positive opplevelser.
 • Reduksjon av negative følelser: Søvn kan også bidra til å redusere den negative følelsesmessige belastningen av traumatic eller stressende hendelser, slik at vi kan håndtere dem bedre når vi våkner.
 • Økt empati og sosial intelligens: Søvn kan også øke vår empati og sosiale intelligens gjennom bedre prosessering av følelsesmessige ansiktsuttrykk og tonefall.
 • Balanse mellom følelser: Naturlige svingninger i humør og følelser kan være mer balansert etter en god natts søvn, slik at vi kan være mer produktive og positive gjennom dagen.

Emosjonell prosessering i drømmer kan også hjelpe oss med å takle stressende hendelser og traumer. Gjennom drømmer kan hjernen bearbeide følelsene knyttet til en traumatisk opplevelse på en sikker måte, slik at vi kan oppleve mer positive følelser i våken tilstand. Dette kan også føre til økt velvære og mental helse.

3. Terapeutisk verdi

Søvn og drømmer har også en terapeutisk verdi, og kan bidra til å lindre stress og angst. En god natts søvn kan ha en positiv effekt på humøret vårt og gi oss mer energi til å takle utfordringer i hverdagen. Drømmene våre kan også hjelpe oss med å forstå og bearbeide vonde opplevelser.

Noen av måtene søvn og drømmer kan ha terapeutisk verdi på:

 • Mindre stress: En god natts søvn kan bidra til å lindre stress og bekymringer. Under søvn frigjør kroppen hormoner som reduserer nivået av stresshormoner i kroppen.
 • Bearbeiding av traumer: Drømmer kan være et viktig verktøy i bearbeiding av vonde opplevelser og traumer. Drømmer kan hjelpe oss med å reflektere over følelser og tanker knyttet til vonde opplevelser, og kan gi oss muligheten til å bearbeide dem på en mer bevisst måte.
 • Økt selvinnsikt: Drømmer kan gi oss innsikt i våre egne følelser og tanker, og hjelpe oss med å reflektere over våre egne atferdsmønstre. Dette kan gi oss muligheten til å arbeide med ting vi ønsker å forbedre i oss selv.
 • Kreativitet: Drømmer kan bidra til økt kreativitet og inspirasjon i vårt våkne liv. Drømmer kan inspirere oss til å tenke annerledes og komme opp med nye ideer og perspektiver.

Det er viktig å huske på at terapeutiske effekter av søvn og drømmer kan variere fra person til person. Noen kan oppleve at drømmene deres gir dem innsikt i livet sitt, mens andre ikke har like sterke drømmer. Det viktigste er å forsøke å legge til rette for en god natts søvn, og å la seg åpne for de potensielle terapeutiske effektene av drømmene våre.

Drømmetydning

Mennesker har alltid vært opptatt av drømmer og deres betydning. Drømmene kan inneholde symboler og scenarioer som virker uforklarlige, og mange har søkt hjelp til å tyde det som skjuler seg bak deres underbevissthet. Drømmetydning er en metode som tar sikte på å gi en dypere forståelse av drømmene og deres betydning for ens liv. La oss se nærmere på de ulike metodene for å forstå og tolke drømmer.

1. Kommunikasjon med det ubevisste sinn

Drømmetydning kan være en måte å kommunisere med det ubevisste sinnet vårt. Det ubevisste sinnet lagrer ikke bare informasjon om hva som har skjedd i våre liv, men også følelser og tanker som vi kan ha undertrykt eller ikke vært fullt bevisste på. Drømmer kan derfor være en vei til å nå dette ubevisste mentale rommet.

Når vi bruker drømmer til kommunikasjon med vårt ubevisste sinn, kan vi se på symbolene og metaforene som viser seg i drømmene våre. For eksempel, en drøm om en katt kan symbolisere uavhengighet, mens en drøm om en hund kan symbolisere lojalitet. Det er viktig å huske at disse symbolene kan variere fra person til person, og derfor er personlig tolkning viktig.

En annen måte å kommunisere med det ubevisste sinnet vårt på er gjennom å holde en drømjournal. Ved å skrive ned detaljene i drømmen vår, kan vi reflektere over symbolene og hendelsene som dukker opp. Som et resultat, kan vi avdekke følelser og tanker som kan ha vært undertrykt, eller få et bedre forhold til vårt ubevisste sinn.

Drømmetydning kan gi oss innsikt og forståelse i vårt eget sinn og gi oss muligheten til å utvikle en dypere forbindelse til oss selv. Ved å lære å tolke drømmer, kan vi øke vår selvbevissthet og -forståelse.

For å oppsummere, når vi utforsker drømmene våre, kan vi få unik innsikt i det ubevisste sinnet vårt. Ved å tolke symbolene og metaforene som viser seg i drømmene våre, kan vi finne ut hva som ligger bak undertrykte følelser og tanker. Selv om tolkning av drømmer kan være en subjektiv opplevelse, kan det likevel gi oss mulighet til å utvikle en dypere forståelse og tilknytning til oss selv.

2. Symbolsk forståelse

En symbolsk forståelse av drømmer kan være en nyttig tilnærming for å tolke drømmer på en dypere nivå. Symbolsk forståelse betyr at drømmesymboler representerer noe annet enn det de faktisk er. For eksempel kan en løve i en drøm symbolisere styrke og lederskap i stedet for å representere en faktisk løve.

Det er viktig å merke seg at symbolsk tolkning av drømmer ikke er en eksakt vitenskap. Det krever en viss grad av tolkning og kreativitet for å forstå hva symbolene i drømmene faktisk representerer. Det finnes imidlertid noen vanlige symboler og deres mulige betydninger som kan være nyttige i symbolsk tolkning.

Eksempler på drømmesymboler og deres mulige betydninger:

Symbol Mulig betydning
Fugl Frihet, åndelighet, visdom
Slange Transformasjon, helbredelse, fare
Vann Det ubevisste, følelser, renhet
Hus Det indre selv, personlighet, trygghet
Død Starten på noe nytt, forandring, transformasjon

Det er viktig å huske at tolkning av symbolske drømmesymboler avhenger av personens individuelle opplevelse og kulturelle bakgrunn. Det kan være nyttig å ha en drømjournal for å spore og tolke drømmene dine over tid.

På denne måten kan en symbolsk forståelse av drømmer gi innsikt i vårt ubevisste sinn og hjelpe oss å forstå våre egne følelser og opplevelser på en dypere nivå.

3. Personlig tolkning

Når det gjelder personlig tolkning av drømmer, er det viktig å huske på at dette er det mest subjektive og individuelle aspektet ved drømmetydning. Hver person har sine unike livserfaringer, emosjonelle bagasje og symbolikk som kan påvirke hvordan de oppfatter og tolker sine drømmer. Det er derfor viktig å ta hensyn til ens personlige kontekst når man prøver å forstå sine drømmer.

For å begynne å tolke en drøm på personlig nivå, kan man begynne med å skrive ned alle symboler, motiver og temaer som dukker opp i drømmen. Deretter kan man prøve å tenke på personlige assosiasjoner eller minner til disse symbolene. For eksempel, hvis en person drømmer om en hund, kan det være nyttig å tenke på ens personlige forhold til hunder og hva de representerer for en.

En annen tilnærming til personlig tolkning av drømmer er å ta hensyn til ens nåværende livssituasjon og følelser. Hva har skjedd i livet den siste tiden? Har man opplevd stress eller angst? Kanskje drømmen kan ses som en manifestasjon av disse følelsene.

Det er viktig å huske på at drømmer sjelden er direkte beskjeder eller profetiske varsel. De er snarere symbolske uttrykk for ens ubevisste tanker, følelser og ønsker. Derfor kan tolkningen av drømmer være mer en kreativ øvelse enn en vitenskapelig en.

For å oppsummere, personlig tolkning av drømmer krever en individuell tilnærming som tar hensyn til ens personlige kontekst og livssituasjon. Det kan være nyttig å skrive ned alle symboler og temaer i drømmen og prøve å tenke på personlige assosiasjoner og minner til disse. Det er viktig å huske på at tolkningen av drømmer ikke er en vitenskap, men heller en kreativ øvelse for å forstå ens ubevisste tanker og følelser.

Oppsummering

Til slutt vil vi oppsummere hva vi har lært om søvn og drømmetydning. Søvn består av to ulike stadier: NREM og REM. Under NREM søvnstadiet, går hjernen vår inn i dyp søvn for å hvile og reparere kroppen vår. Under REM søvnstadiet, drømmer vi og hjernen vår bearbeider informasjon og følelser.

Drømmer oppstår når hjernen vår går gjennom drømmeaktivering og drømmeinhibering. Drømmeaktivering er når hjernen vår setter i gang med å bearbeide informasjon og forbereder oss på å drømme. Drømmeinhibering er når hjernen vår beskytter oss mot å utføre fysiske handlinger mens vi drømmer.

Søvn og drømmer spiller en viktig rolle i vår mentale helse. Søvn hjelper oss med å konsolidere og bearbeide informasjon, samt å håndtere emosjonelle utfordringer og traumer. Drømmer kan også ha terapeutisk verdi og hjelpe oss med å forstå oss selv bedre.

Når det kommer til drømmetydning, er det viktig å huske på at det ikke finnes noen faste regler eller standariserte symboler. Drømmetydning er en høyst personlig prosess og tolkningen av drømmene er avhengig av den enkelte personens livserfaringer og kulturelle bakgrunn.

Til slutt vil vi oppfordre alle til å ta søvn og drømmer på alvor og gi seg selv tilstrekkelig med tid for å sove og bearbeide følelser og informasjon. Det å forstå søvnens ulike stadier og drømmenes betydning kan hjelpe oss med å ta bedre vare på vår mentale helse og vår generelle velvære.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er søvn?

Søvn er en naturlig og periodisk tilstand av nedsatt bevissthet som alle levende vesener trenger for å gjenopprette kroppen og hjernens funksjoner.

Hvor lenge skal man sove hver natt?

Det anbefales å få mellom 7 og 9 timers søvn hver natt for å opprettholde god helse og velvære.

Hva er forskjellen mellom NREM og REM søvn?

I NREM søvn er hjernen mindre aktiv og kroppen hviler, mens i REM søvn er hjernen mer aktiv og kroppen er nærmest lammet. Dette er også når vi drømmer mest.

Hvorfor er drømmer så viktige?

Drømmer spiller en viktig rolle i vår mentale helse ved å fremme både konsolidering av informasjon og emosjonell prosessering. De kan også ha terapeutisk verdi og gi innsikt i vårt ubevisste sinn.

Hva er drømmetydning?

Drømmetydning er å tolke symbolikk og temaer i en drøm for å forstå dypere grunner tilført av det ubevisste sinn.

Hvordan tolker man drømmer riktig?

Tolkning av drømmer er en individuell prosess og avhenger av tolkerens personlige erfaringer og følelser. Det er ikke en universell oppskrift for å tolke drømmer.

Hvordan kan man fremkalle lucide drømmer?

Lucide drømmer kan oppstå ved å øve på å bli mer oppmerksom og bevisst under våkne timer, som kan føre til å kunne gjenkjenne å være i en drøm og ta kontroll over handlingene.

Hva er parasomni?

Parasomni er en søvnlidelse som inkluderer unormal oppførsel eller aktivitet under søvn, som søvngjengeri, mareritt eller enuresis.

Hvordan kan man opprettholde en god søvnkvalitet?

Å opprettholde en god søvnkvalitet inkluderer å skape en jevn søvnplan, unngå alkohol og koffein før leggetid, holde soverommet mørkt og rolig og bruke en komfortabel madrass og pute.

Kan man behandle mareritt?

Mareritt kan behandles gjennom terapi eller medikamenter, som kan hjelpe til med å avdekke og behandle underliggende årsaker eller symptomer.

Referanser

Legg igjen en kommentar